Gäller fr.o.m. [17 maj 2018]

Brunswick respekterar dina synpunkter och funderingar kring integritet och värderar sitt förhållande till dig. 

Denna integritetspolicy gäller information som insamlas av Brunswick Corporation, eventuella närstående bolag eller dotterbolag (”Brunswick”, ”vi” eller ”oss”), offline eller online, inklusive, men inte begränsat till alla webbplatser eller appar som publicerar en länk till denna integritetspolicy (sammantaget ”webbplatserna”).

Denna integritetspolicy förklarar de olika typer av information vi samlar in, syftena för bearbetning av den informationen, den rättsliga grunden till bearbetning av den informationen, hur vi använder den informationen samt med vem eller vilka vi delar den. Vår integritetspolicy beskriver de åtgärder vi vidtar för att skydda säkerheten för den information och de rättigheter du har som den registrerade med avseende på den här informationen.  Vi talar också om för dig hur du kan nå oss för att uppdatera din kontaktinformation, ta bort ditt namn från våra distributionslistor eller få svar på frågor som du kan ha om vår integritetspraxis. Läs noga denna integritetspolicy.  Genom att fortsätta att använda dig av våra webbplatser ger du ditt samtycke till den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

UPPDATERINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kan modifiera denna integritetspolicy när som helst efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy som ökar våra rättigheter att använda personlig information som vi tidigare har samlat in om dig, kommer vi att erhålla ditt samtycke antingen genom ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress eller genom framträdande publicering på våra webbplatser.  Om vi avser att ytterligare bearbeta dina personuppgifter för ett annat syfte än det som personuppgifterna insamlades för, före den ytterligare bearbetningen, ska Brunswick förse dig med information om det andra syftet och med ytterligare information som behövs för att säkerställa rättvis och transparent bearbetning. 

INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in personlig information inklusive namn, adress, telefonnummer, arbetsgivare, e-postadress, lösenordet för webbplatsen, demografisk information, hälsoinformation eller ekonomisk information när du besöker webbplatserna, skapar ett konto hos oss eller registrerar en produkt eller ett inköp på webbplatserna. En del av våra webbplatser erbjuder dig dessutom möjligheten att interagera med, fånga eller spara information genom webbplatserna exempelvis publiceringar av foton eller på forum.

Vi samlar dessutom automatiskt in information om de enheter som du använder för att interagera med våra webbplatser. Den information som vi samlar in automatiskt omfattar identifieringsenheter, webbläsare, exakt geoplats (med din vetskap och ditt samtycke), sökinformation som samlats in via cookies och beacon på våra webbplatser, samt IP-adress. Vi samlar dessutom automatiskt in information om hur du använder webbplatserna, exempelvis vad du har sökt och visat på webbplatserna.  Informationen som samlas in automatiskt förknippas med eventuell personlig information som du kan ha angett. 

SYFTEN OCH JURIDISK GRUND FÖR BEARBETNING AV INFORMATION

Den information vi samlar in bearbetas för följande syften:

 • Serva webbplatsfunktionerna;
 • Hantera affärsbehov i vardagen, exempelvis administrering och förbättring av webbplatserna;
 • Analysera webbplatsernas prestanda och funktion;
 • Förhindra bedrägeri; genomdriva webbplatsernas användningsvillkor; följa alla tillämpliga lagar och företagets rapporteringsskyldigheter; och för att genomdriva Brunswick-kontrakt och -avtal;
 • Analysera hur du använder webbplatserna och för att utföra andra typer av marknadsundersökningar;
 • Tillhandahålla information och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster;
 • Förse dig med annonser baserade på dina intressen;
 • Förse dig med information om finansieringsmöjligheter vid inköp av våra produkter;
 • Underlätta din interaktion via våra webbplatser med andra konsumenter, inklusive genom sociala nätverk; och
 • Skicka dig ytterligare meddelanden, säljkampanjer, värvningskampanjer, broschyrer eller annat reklammaterial om våra webbplatser, våra produkter, och tjänsterna från våra verksamheter, närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare. 

Brunswick bearbetar denna information där vi har rättslig grund att göra så.  Den rättsliga grunden som vi förlitar oss på kommer att vara något av följande:

 • Du har samtyckt till vår bearbetning av din personliga information;
 • Bearbetningen är nödvändig för att verkställa ett kontrakt med dig eller för att uppfylla en begäran som du har lämnat in;
 • Bearbetningen är nödvändig för att leva upp till en laglig skyldighet som gäller Brunswick under EU-lag eller lag i medlemsland; eller
 • Bearbetningen är nödvändig för de syften som är i Brunswicks legitima intressen som en multinationell tillverkare av rekreationsprodukter för att exempelvis skydda vår verksamhet och bättre förstå våra kunder.

Vi kan använda din personliga information för att utveckla en personlig profil om dig.  Vi kan använda den personliga informationen i din profil för att svara på förfrågningar om finansieringsmöjligheter för inköp av produkter och tjänster från oss.

Om du informerar oss om att du inte vill bli kontaktad för marknadssyften kommer vi inte att skicka marknadsföringsinformation till dig.     

Våra webbplatser samlar inte in personlig information om dina online-aktiviteter över tid och mellan olika tredje parts webbplatser eller online-tjänster.  Därför gäller inte ”Do Not Track”-signaler som skickas från webbläsare för våra webbplatser, och vi ändrar inte vår praxis för datainsamling och dataanvändning vid mottagande av sådan signal.

Ytterligare sätt som personlig information samlas in och bearbetas är enligt följande:

Information som du ger

 

Information om exakt geoplats. Innan du kan använda vissa webbplatser kan det krävas att du tillåter att Brunswick samlar in din exakta geoplats, med din kunskap och ditt samtycke, för att förse dig med en produkt eller tjänst.  Om du väljer att inte förse oss med information om din exakta geoplats kommer dessa produkter och tjänster inte att fungera på rätt sätt och vi kommer inte att kunna ge dem till dig.

 

Vi kommer också att använda denna information om exakt geoplats för analytiska syften, och vi kommer att dela din information om exakt geoplats med tredje parter, inklusive men inte begränsat till återförsäljare och parter som erbjuder riktade annonserings- och analystjänster. 

 

Informationsbegäran. Om du begär information om våra produkter (t.ex. beställer en broschyr, katalog eller tidning) ber vi dig att tillhandahålla personlig information och detaljer, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, avsedd användning av relevant produkt, intressen osv. Du kan välja att tillhandahålla ytterligare kommentarer och begäran. Vi, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda dina detaljer för att skicka dig den information du vill ha och kan använda denna information för att kommunicera med dig i framtiden om våra produkter eller tjänster.

 

Nyhetsbrev och andra kommunikationer.  Vi kan erbjuda nyhetsbrev och andra kommunikationer om våra produkter, tjänster och kampanjer online eller offline. När du anmäler dig till att få dessa kommunikationer ber vi dig om personlig information, exempelvis ditt namn, din postadress och din e-postadress. Vi, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda informationen för att skicka dig de kommunikationer du beställer och för att kommunicera med dig om våra produkter eller tjänster.

Feedback, enkäter och tävlingar.  Vi kan ibland erbjuda dig möjligheten att delta i enkäter, värvningskampanjer eller tävlingar online. Information som vi begär omfattar kontaktinformation (t.ex. e-postadress) och demografisk information (exempelvis antalet familjemedlemmar och inkomstintervall). Deltagande i enkäter, värvningskampanjer eller tävlingar är fullständigt frivilligt. Du har därför ett val vad gäller om du ska avslöja någon som helst information eller ej. Vi, våra affärspartner, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda den information som tillhandahålls för att informera tävlingsvinnare och belöna priser, för att bevaka eller förbättra användningen av en eller flera webbplatser eller annonsering, och för att tillhandahålla aggregerad information för marknadsanalyser. Värvningskampanjer kan vara i form av utsändningar via reguljärpost; andra kurirer eller (om adress tillhandahålls) e-post. 

Karriärer. Våra webbplatser kan inkludera en länk till karriärsidan hos Brunswick (Careers) så att du kan söka efter lediga platser hos Brunswick och ansöka till befattningar genom att lämna in ditt cv och annan personlig information, exempelvis ditt namn, din kontaktinformation och tidigare jobb. Vi använder oss av den information som du lämnar in för att utvärdera ditt intresse av anställning och för att kontakta dig angående möjlig anställning. 

Hitta en återförsäljare. En del av våra webbplatser gör det möjligt för dig att hitta en återförsäljare nära dig genom formuläret att hitta återförsäljare (”find dealer”).  Där denna tjänst finns tillgänglig är detta fullständigt frivilligt och du kommer att ha ett val att ange personliga information eller ej.  I syfte att hjälpa dig att hitta en återförsäljare kommer vi att fråga dig om information t.ex. ditt för- och efternamn, fullständig postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att hitta en återförsäljare nära dig, för att utvärdera dina behov och för att ge dig den bästa och mest relevanta tjänsten. Vi, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kan använda informationen för att kommunicera med dig direkt om våra produkter eller tjänster.

Försäljning online.

Brunswick-webbplatser. Våra märkta varor erbjuds för försäljning av Brunswick direkt från webbplatserna.  Om du gör en transaktion med Brunswick via våra webbplatser kommer din information att samlas in för att bearbeta beställningar.  Din information kommer att samlas in antingen av Brunswick eller av ett behörigt tredje parts bearbetningsföretag för betalningar. 

Tredje parts webbplatser. Våra märkta varor erbjuds även till försäljning av behöriga tredje parts varupartner genom de webbplatser de äger och styr, som kan vara länkade till webbplatserna. Om du genomför transaktioner med en behörig tredje parts varupartner kommer ditt inköp att genomföras på vår behöriga tredje parts varupartners webbplats, underkastade tredje partens integritetspolicyer och användningsvillkor. Du ska läsa igenom integritetspolicyn och användningsvillkoren som gäller för den tredje partens webbplats, som kommer att gälla din transaktion.

Produktfinansiering och refinansiering av krediter. Under vissa omständigheter tillhandahåller vi länkar till tredjepartsleverantörer som kan ha information om produktfinansiering eller refinansiering av krediter för vissa av våra produkter.  Om en sådan länk tillhandahålls skickas din information direkt till tredjepartsleverantör och våra företag får inte den.  Du ska läsa igenom den integritetspolicy och de användningsvillkor som gäller tredjepartsleverantörens webbplats. 

Ägarprogram och belöningsprogram. Några av våra webbplatser erbjuder ägarprogram, belöningsprogram eller kuponger och de begär kontaktinformation och information om dina produktinköp, så att vi kan anmäla dig till dessa program och kommunicera med dig.

Produktregistrering.  Från tid till annan kan en del av våra webbplatser erbjuda online-registrering av produkter. Genom att registrera din produkt online samtycker du till att vi, våra affärspartner, en auktoriserad återförsäljare/tjänsteleverantör, eller tredje parts reklambyrå kan kontakta dig i förbindelse med produktregistreringen av en rad olika orsaker inklusive, men inte begränsat till, att tillhandahålla informationsmeddelanden om produkter, enligt vad som krävs enligt lag, för kundtjänst och/eller hjälp med garantin, för att upprätthålla Brunswicks databaser och affärsförfaranden, och/eller för att kontakta dig för syften som annars uppges i denna integritetspolicy.

Hänvisningstjänst.  Vi erbjuder en hänvisningstjänst som ger dig möjlighet att informera dina vänner och andra bekanta om produkter och/eller information som finns på (eller via) Brunswick-webbplatser. Om du väljer att använda en sådan hänvisningstjänst gäller följande: en eller flera e-postadresser insamlas för syftet att skicka ett enda e-postmeddelande för vilket du noteras som avsändare.  Brunswick kommer att vara en tjänsteleverantör som underlättar sådan leverans.

Elektronisk leverans för aktieägare. Om du är en Brunswick-aktieägare och skulle vilja få aktieägarmaterial via e-post ber vi dig att registrera dig för den här tjänsten på webbplatsen Brunswick.com. Registrering kommer också att göra det möjligt för dig att rösta med dina aktier online. Innan du kan registrera dig, om du är en aktieägare i USA eller Kanada, måste du ange ditt personnummer (i USA ”social security number” eller ”tax ID number”), din e-postadress och en 4-siffrig PIN-kod. Om du är en aktieägare i ett annat land än USA eller Kanada måste du ge ditt kontonummer som Brunswick-aktieägare, din e-postadress och en 4-siffrig PIN-kod. Vi använder informationen som du anger för att verifiera att du är en Brunswick-aktieägare, för att registrera dig för den elektroniska leveranstjänsten, och för att förse dig med de elektroniska leverans- och röstningstjänster som du begärt. Du kan också uppdatera eller avbryta din registrering på webbplatsen genom att tillhandahålla samma information.

Information vi samlar in automatiskt

Vi samlar in viss information på automatiserat sätt när du besöker våra webbplatser, exempelvis hur många användare som besökt våra webbplatser och de sidor som besökts. Genom att samla in denna information får vi kunskap om hur vi bäst anpassar våra webbplatser till våra besökare. Vi samlar in denna information på olika sätt exempelvis ”cookies” och ”webb-beacon”. Dessutom kan vi samla in IP-adresser enligt vad som förklaras nedan.  För mer information angående vår användning av cookies, hänvisa till vår separata cookiepolicy [LÄNK].

Cookies.  Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] använder vi, som många företag, ”cookies” på en del av våra webbplatser. Cookies är kodbitar som placeras på dina enheter när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att exempelvis få reda på om du har besökt oss tidigare eller ej, eller om du är en ny besökare, och för att hjälpa oss att identifiera funktioner för webbplatserna där du kan ha det största intresset. Cookies kan förbättra din online-upplevelse genom att spara dina inställningar när du besöker en viss webbplats.

Flertalet webbläsare talar om för dig hur du stoppar godkännande av nya cookies, hur du informeras när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. Observera emellertid att utan cookies kanske du inte till fullo kan utnyttja egenskaper och funktioner på webbplatserna.

Webb-beacon.  Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] innehåller vissa sidor på vår webbplats så kallade ”webb-beacon” (som även kallas för internettaggar, pixeltaggar och ”clear GIF”-filer). Med dessa webb-beacon kan tredje parter erhålla information om exempelvis IP-adressen för datorn som hämtade sidan där beacon visas; webbadressen (URL) på sidan där beacon visas; vilken tid då sidan som innehåller denna beacon visades; den typ av webbläsare som användes för att visa sidan; och informationen i cookies som anges av den tredje parten.

IP-adresser.  En IP-adress är en unik identifierare som vissa elektroniska enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet. När du besöker vår webbplats och/eller app ser vi IP-adressen för den enhet som du använder för att ansluta till internet. Vi använder sedan oss av denna information för att avgöra den allmänna fysiska platsen för enheten och för att få insikt i ungefär var våra webbplatsbesökare befinner sig. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats och/eller app.

FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSSTRUKTUREN

Vi förbehåller oss rätten att röja och överföra all information som gäller våra webbplatser, inklusive personuppgifter:

 • till en efterföljande ägare, medägare eller operatör för en eller flera av webbplatserna; eller
 • i anslutning till ett företags samgående, konsolidering, eller omstrukturering, försäljningen av väsentligen alla våra aktier och/eller tillgångar, eller annan företagsändring, inklusive, utan begränsning, under eventuell företagsinspektion.

BARNS INTEGRITET

Våra webbplatser är webbplatser för allmän publik men inte avsedda för barn som är under 13 års ålder. Om vi erhåller faktisk vetskap om att eventuell information vi samlar in har tillhandahållits av ett barn under 13 års ålder kommer vi att ta bort den informationen direkt.

LÄNKA KONTON HOS SOCIALA NÄTVERK

Det finns webbplatser som ger dig möjlighet att logga in till och associera dina konton hos sociala nätverk inklusive, men inte begränsat till, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram och Pinterest, med Brunswick.

Genom att använda denna funktion ger du Brunswick tillstånd att nå alla beståndsdelar av din profilinformation hos det sociala nätverket som du har gjort tillgängliga för delande och användning i enlighet med det sociala nätverkets användningsvillkor och denna integritetspolicy. Hänvisa till integritetsinställningarna i ditt konto hos det sociala nätverket för information om vilka uppgifter som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera de uppgifter som delas via ditt konto, inklusive information om dina aktiviteter genom att använda våra webbplatser. 

Om du vill koppla bort ett konto hos sociala medier från Brunswick, hänvisa till inställningarna för det kontot hos sociala medier och dess leverantör.

INFORMATION VI DELAR MED ANDRA

Vi delar den information som du ger oss med närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare för att kommunicera med dig om deras produkter och tjänster, och för att dela med dig ytterligare meddelanden, säljkampanjer, värvningskampanjer eller broschyrer, och annat marknadsmaterial angående vår webbplats, våra produkter och de tjänster som de erbjuder. Med din vetskap och ditt samtycke kommer vi också att dela din exakta geoplats med tredje parter, inklusive men inte begränsat till återförsäljare och parter som erbjuder riktade annonserings- och analystjänster.

Vi kommer också att dela din information med tredje parter som utför tjänster och funktioner å våra vägnar för att stödja våra interaktioner med dig inklusive, exempelvis, att tillhandahålla våra produkter och tjänster, administrera enkäter och tävlingar, stå som värd för produktrecensioner eller för att kommunicera med dig. Dessa tredje parter är inte godkända av oss att använda eller röja information förutom enligt vad som behövs för att utföra tjänster å våra vägnar eller följa rättsliga krav.  Dessa tredje parter har inga oberoende rättigheter till uppgifterna.

Dessutom kommer vi att röja information om dig:

 • Om vi måste göra det enligt lag eller rättsligt förfarande;
 • Till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän;
 • När vi anser att avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i anslutning till en utredning av misstänkt eller faktiskt olaglig aktivitet;
 • Om detta behövs för att skydda en persons vitala intressen;
 • För att genomdriva våra användningsvillkor;
 • För att skydda vår egendom, våra tjänster och lagliga rättigheter;
 • I syfte att förhindra bedrägeri mot Brunswick, våra närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare;
 • För att stödja redovisnings-, efterlevnads- och bolagsledningsfunktioner; eller
 • För att följa alla tillämpliga lagar.

Vi förbehåller oss rätten att överföra all information vi har om dig i den händelse att vi skulle sälja eller överlåta hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

Om du är bosatt i Kalifornien har du, genom kaliforniska civillagen avsnitt 1798.83, tillstånd att begära information angående röjande av din personliga information av oss till tredje parter för de tredje parternas syften för direkt marknadsföring inom det omedelbart föregående kalenderåret. Vi kommer att förse dig med en lista med kategorierna med personlig information som röjts och en lista med namn och adresser för tredje parter. Om du vill göra en sådan förfrågan, skicka ett e-postmeddelande inklusive bevis på hemvist i Kalifornien till privacy@brunswick.com.

En del av webbplatserna ger dig möjlighet att publicera innehåll offentligt.  Om du är bosatt i Kalifornien, ännu inte fyllt 18 och är registrerad användare av någon som helst webbplats där denna policy publiceras, ger den kaliforniska koden om verksamhet och yrken avsnitt 22581 dig tillstånd att begära och erhålla borttagning av innehåll eller information som du har publicerat offentligt. Utställ en sådan begäran genom att skicka ett e-postmeddelande med detaljerad beskrivning av det specifika innehållet eller den specifika informationen till privacy@brunswick.com. Inkludera beställarens bevis på hemvist i Kalifornien och dennes ålder. Var medveten om att en sådan begäran inte säkerställer fullständig eller allomfattande borttagning av innehåll eller information som du har publicerat och att det kan finnas omständigheter under vilka lagen inte kräver eller möjliggör borttagning även om sådan begärs.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan drivas oberoende av våra webbplatser. Länkade webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller -policyer, som vi rekommenderar och föreslår att du läser igenom om du besöker några länkade webbplatser. I den utsträckning eventuella länkade webbplatser som du besöker inte är del av den här webbplatsen är vi inte ansvariga för deras innehåll, någon som helst användning av webbplatserna eller integritetspraxis för någon av de webbplatserna.

ANNONSERING FRÅN TREDJE PARTER

Tredje parter, inklusive annonsörer, kommer att samla in information, som potentiellt omfattar personlig information, om dina aktiviteter med tiden och mellan olika webbplatser när du använder webbplatserna.  De tredje parterna förser Brunswick med datainsamling, rapportering, mätning av annonsrespons, analytisk information, och bistå med leverans av relevanta marknadsföringsmeddelanden och annonser.

Insamling av din personliga information av tredje parter styrs inte av denna integritetspolicy. Konsultera integritetspolicyerna för de tredje parterna för att avgöra hur de samlar in och använder din personliga information.

Många tredjepartsannonsörer och vissa webbläsare och mobilenheter ger dig möjlighet att välja att inte få annonsering från tredje parter. Information och resurser om hur du väljer att inte få intressebaserad annonsering finns tillgängliga från Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/choices/.  Du kan också välja att inte spåras och att inte få riktade annonser på din mobila enhet från vissa mobilannonseringsföretag och andra liknande enheter genom att hämta appen App Choices på www.aboutads.info/appchoices.   Observera att om du väljer att inte delta genom dessa mekanismer betyder inte det att du väljer att inte få hanterad annonsering. Du kommer även fortsättningsvis att få generiska annonser när du besöker webbplatserna och andra ställen online.

INFORMATION SOM VI ÖVERFÖR

Webbplatserna som denna integritetspolicy gäller lyder under lagen i USA, såvida inget annat anges häri. Genom att använda webbplatserna eller förse oss med din personliga information överför du din personliga information till oss i USA. Dessutom överför vi den personliga information som vi samlar in på webbplatserna till andra länder där vi bedriver verksamhet, som kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du är bosatt. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den informationen enligt vad som beskrivs här, även om ett visst land kanske inte har samma integritets- och dataskyddslagar som det land där du är bosatt. Du går med på och bekräftar vår insamling, överföring och bearbetning av din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.

SÅ HÄR SKYDDAR VI PERSONLIG INFORMATION

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring av den information som du ger när du besöker eller använder webbplatserna.

DINA RÄTTIGHETER – ÅTKOMST OCH KORRIGERING

Du har rättighet att begära åtkomst till den personliga information som vi har samlat in om dig för syftet att granska, modifiera eller begära radering av informationen.  Du har också rättighet att begära en kopia av den information som vi har samlat in om dig.  I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar eller upphör med bearbetning av din information.  

Om du vill lämna in en begäran att nå, granska eller korrigera den personliga informationen vi har samlat in om dig, kontakta oss på privacy@brunswick.com eller via en av de metoder som beskrivs i nedanstående avsnitt, ”Så här kontaktar du oss”. 

I syfte att hjälpa till att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet, exempelvis genom att kräva lösenord och användar-ID, innan vi beviljar åtkomst till din information.

Du blir informerad om alla åtgärder som vidtas på din personliga information som svar på en begäran som lämnas in om modifiering, borttagande eller begränsningar angående bearbetning av din personliga information.

När bearbetningen av uppgifter är baserad på ditt samtycke har du rättighet att dra tillbaka samtycket när som helst, utan att påverka lagenligheten för bearbetningen baserat på samtycke före sådant tillbakadragande.  Du har även en rättighet till dataportabilitet när databearbetningen är baserad på ett avtal mellan dig och Brunswick och uppgifterna bearbetades på automatiserat sätt.  Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka in en skriftlig begäran till privacy@brunswick.com.  Brunswick kommer att skicka svar på din begäran inom en månad.

Du har rätt att framställa klagomål till tillämplig integritets- eller dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion. 

KVARHÅLLANDE AV INFORMATION

Brunswick håller kvar all personlig information under hela det relevanta affärsförhållandet eller, där så krävs, i enlighet med dess policyer och scheman angående informationshantering.  När du tar bort personlig information baserat på en begäran från den registrerade kommer Brunswick att vidta rimliga försök att säkerställa att alla förekomster av informationen är borttagna i sin helhet.  För förfrågningar om åtkomst, korrigeringar eller borttagning, hänvisa till avsnittet ”Dina rättigheter – åtkomst och korrigering” i denna policy.

Brunswick kommer att upprätthålla nödvändig dokumentation för att kunna visa överensstämmelse med alla sina skyldigheter och för att göra det möjligt att genomföra granskningar, inklusive inspektioner, som ska genomföras av Brunswick eller annan granskare som den har lämnat som mandat, och för att delta i sådana granskningar.

Brunswick ska föra ett skriftligt aktivitetsregister angående databearbetningen, som visar databearbetningsaktiviteter enligt kategori.  Brunswick kommer att upprätthålla nödvändig dokumentation för att kunna visa överensstämmelse med alla sina skyldigheter och för att göra det möjligt att genomföra granskningar, inklusive inspektioner, som ska genomföras av Brunswick eller annan granskare som den har lämnat som mandat, och för att delta i sådana granskningar.

PRIVACY SHIELD-ÖVERENSKOMMELSE

Brunswick, såväl som dess närstående bolag, divisioner, dotterbolag i USA som ytterligare identifieras nedan följer Privacy Shield-ramverket för EU-USA och Schweiz-USA för HR-personuppgifter enligt vad som beskrivs av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och kvarhållande av personlig information som överförts från EU och Schweiz till USA för Brunswicks HR-verksamhet. Brunswick har certifierat till handelsdepartementet (USA) att det följer Privacy Shield-principerna för HR-personuppgifter. Om det förekommer någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna vara styrande. För mer information om Privacy Shield-överenskommelsen, och för att visa vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov/.

Brunswick-enheter i USA som följer Privacy Shield-principerna för HR-personuppgifter inkluderar: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Cybex International, Inc.; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Life Fitness International Sales, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc. samt Thunder Jet Boats, Inc.

När det gäller HR-personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield faller Brunswick och dess anslutna enheter som visas ovan under den amerikanska Federal Trade Commissions (FTC) undersökande och verkställande befogenheter.

Under vissa omständigheter kan anställda som lämnat in personuppgifter till Brunswick för HR-syften anropa bindande skiljedom när andra tvistlösningsmetoder har provats utan resultat, enligt vad som beskrivs i bilaga 1 för Privacy Shield.

Som beskrivs i Privacy Shield-principerna förblir Brunswick ansvarigt för all din personliga information som mottages för HR-verksamhet under Privacy Shield och överförs till en tredje part som agerar som en agent å dess vägnar.

Brunswick lovar att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authority, DPA) och den schweiziska federala kommissionen för dataskydd och information (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) och att följa de råd som ges av sådana myndigheter med avseende på sådana HR-uppgifter som överförts från EU och Schweiz angående anställningsförhållandet. 

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor eller kommentarer om den här integritetspolicyn, kontakta:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Telefon: +1 855 283 1103 eller +1 847 735 4002
E-postadress: privacy@brunswick.com

Om du vill uppdatera din kontaktinformation eller dina inställningar, få din information borttagen från våra distributionslistor, eller inte längre få marknadsföring via e-postmeddelanden som härleds från information som samlats in via produktregistreringskort eller andra källor, kan du göra det genom att:

 • Justera inställningarna i ett konto som du skapat genom webbplatserna;
 • Avbryta prenumerationen via länkarna som finns i e-postmeddelanden från oss; eller
 • Kontakta oss på privacy@brunswick.com eller via en av metoderna i det här avsnittet.

Gäller fr.o.m. [17 maj 2018]

1. Inledning

Välkommen till denna webbplats, app eller annan online-tjänst som drivs av Brunswick Corporation. Dessa Användningsvillkor (”villkoren”) gäller webbplats, app eller annan online-tjänst som publicerar en länk till dessa villkor (sammantaget ”webbplatsen”). Genomgående på webbplatserna avser termerna ”Brunswick”, ”vi”, ”oss” och ”vår” Brunswick Corporation och alla närstående bolag eller dotterbolag tillsammans med deras styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, agenter, oberoende uppdragstagare och representanter. Brunswick erbjuder webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från webbplatsen, till individer under förutsättning att alla dessa användningsvillkor godkänns (individuellt, ”du”, ”dig”, ”din(a)”, ”ditt” eller ”användare” och, sammantaget, ”dig” eller ”användare”).

Dessa villkor är bindande och du går med på att följa dessa villkor. Dessa villkor gäller från och med det datum som identifieras ovan. Handlingen att komma fram till eller använda webbplatsen innebär ditt samtycke till dessa villkor utan begränsning eller kvalificering.  Om du inte går med på dessa villkor ska du inte använda webbplatsen. Brunswick förbehåller sig rätten att modifiera dessa villkor, och innehållet på webbplatsen, inklusive funktionerna, tillgängligheten eller driften av webbplatsen, när som helst efter vårt eget bestämmande. Vi uppmuntrar dig att periodvis gå igenom de villkor som publiceras på webbplatsen. Du går med på att bevaka webbplatsen för eventuella ändringar som kan ha gjorts där och att din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar indikerar din förståelse av och samtycke till sådana ändringar.

Ytterligare eller andra villkor kan gälla vissa produkter, tjänster eller delar av webbplatsen. De villkoren publiceras på webbplatsen i anslutning till det relevanta utbudet. Om de andra villkoren inte är konsekventa i förhållande till dessa villkor kommer de andra villkoren att vara styrande för det relevanta utbudet.

Webbplatsen kan innehålla länkar till varor, tjänster eller innehåll som inte är under vår kontroll, inklusive tredje parts webbplatser eller appar där produkter kan finnas tillgängliga för inköp.  Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och som ytterligare en åtkomstväg till ämnet som finns tillgängligt på den länkade platsen. Brunswick har inte nödvändigtvis granskat alla ämnen som finns tillgängliga på den länkade platsen och är inte ansvarigt för dem, eller för några varor, tjänster, innehåll eller produkter som kan erbjudas. Inbegripande av länkar till andra webbplatser eller appar ska inte ses som en rekommendation av innehållet på dessa länkade webbplatser eller appar, och olika bestämmelser och villkor kan gälla för användningen av eventuella länkade webbplatser, appar eller inköp som görs på de platserna. Brunswick är inte ansvarigt för innehållet på de webbplatserna, apparna eller tjänsterna eller några som helst förluster, skadestånd eller andra ansvarsskyldigheter som åsamkas som resultat av användningen av webbplatserna, apparna, varorna, tjänsterna, innehållet eller produkterna som hänvisas till på webbplatsen. Vissa Brunswick-produkter erbjuds till försäljning av oberoende återförsäljare eller tredje parts detaljhandlare, och inköpet av någon som helst sådan produkt lyder under bestämmelserna och villkoren för tillämplig försäljning, leasing eller ett delbetalningskontrakt för produkter eller annan form av överensstämmelse.

2. Integritetspolicy

Vi har en integritetspolicy [länk] som gäller webbplatsen. Den innehåller viktig information om olika sätt som vi använder för att samla in, använda och dela information om dig.  Vi uppmuntrar dig att läsa den så att du förstå vilka alternativ som finns när det gäller skydd av din personliga information.  Vår integritetspolicy [länk] anses vara del av dessa villkor.

3. Förmåga att godkänna användningsvillkor

Du bekräftar att du är av myndig ålder och kan ingå juridiskt bindande avtal under tillämplig lag, och är till fullo förmögen och kompetent att ingå bestämmelser, villkor, ansvarsskyldigheter, bekräftelser, representationer och garantier som beskrivs i dessa villkor och att kvalificeras under, följa och leva efter dessa villkor. 

4. Riktighet, fullständighet och läglighet för information

Information som presenteras på webbplatsen är endast för informationssyften. Även om Brunswick gör rimliga ansträngningar att säkerställa att all information som ingår på webbplatsen är korrekt, riktig, fullständig och läglig kan detta inte garanteras. Brunswick antar inte något som helst ansvar eller någon som helst ansvarsskyldighet för riktigheten, fullständigheten eller lägligheten för information som ingår på webbplatsen. Webbplatsen ska inte sättas tillit till eller användas som enda basis för att fatta viktiga beslut utan att konsultera primära eller mer korrekta, fullständiga eller lägliga informationskällor.

Brunswick varken representerar eller garanterar att någon produkt eller tjänst som avbildas eller omnämns på webbplatsen för närvarande är tillgänglig till försäljning eller i produktion, eller har testats för kommersiellt bruk. Oavsett eventuell information som presenteras på webbplatsen förbehåller Brunswick sig rätten att, utan tidigare meddelande, upphöra med produkter och tjänster, inklusive modeller, reservdelar, tillbehör och andra artiklar, eller för att ändra specifikationer när som helst utan att det medför några som helst ansvarsskyldigheter. Information på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande att köpa eller sälja några som helst produkter eller tjänster eller att göra några produkter eller tjänster tillgängliga i ditt område. Brunswick varken representerar eller garanterar att de lediga platser som beskrivs eller omnämns på webbplatsen är för närvarande tillgängliga. Information på webbplatsen angående lediga platser utgör inte ett bindande anställningserbjudande.

5. Användning av webbplatsen och uppförandekoden

I syfte att upprätthålla webbplatsens integritet och användarnas upplevelser går du med på att inte missbruka webbplatsen eller dess innehåll. Du får exempelvis inte (eller försöka) göra något av följande, eller uppmuntra eller assistera andra att göra något av följande:

 • Orsaka störning i eller störa den normala driften och navigeringen av webbplatsen eller webbplatsens tillgänglighet för andra användare.
 • Kringgå eventuella åtgärder vi använder för att begränsa åtkomst till webbplatsen eller specifikt innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen.
 • Nå webbplatsen genom att använda någon som helst obehörig ”robot”, ”spindel” ”skrapa” eller andra automatiserade metoder.
 • Ge eller använda falskt namn, e-postadress eller annan kontaktinformation, uppträda som annan person eller enhet, eller på annat sätt lämna oriktig uppgift om din identitet, anknytning eller ursprung till material som du skickar.
 • Visa webbplatsen, eller något av dess innehåll, i en ”ram” eller på annat sätt i anslutning till något annat innehåll eller varumärke, eller på annat sätt som potentiellt skulle kunna beröva Brunswick på intäkt eller felaktigt antyda ett förhållande mellan oss och någon som helst tredje part.
 • Ägna dig åt någon som helst kommersiell användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive insamling eller användning av information angående våra produktutbud, beskrivningar, bilder, priser och säljvolymer, förutom enligt vad vi specifikt tillåter.
 • Upprätthåll eventuell länk till webbplatsen från någon som helst kommersiell webbplats förutom den auktoriserade webbplatsen för en distributör av Brunswick-produkter, eller upprätthåll någon länk till webbplatsen som vi ber dig att ta bort.
 • Skicka till eller via webbplatsen några som helst virus, spionprogram, annonsprogram eller annan skadlig kod, kommunikationer om politiska kampanjer, kedjebrev, massutskick eller någon som helst form av ”skräppost”.
 • Demontera, dekompilera eller på annat sätt bakåtkompilera någon som helst programvara eller annan teknologi som används i eller finns tillgänglig genom webbplatsen.
 • Använda webbplatsen för att annonsera eller främja några som helst varor eller tjänster förutom Brunswicks egna.
 • Använda webbplatsen för att skicka eller samla in personlig information om andra användare.
 • Använda denna webbplats, eller något som helst innehåll från webbplatsen, för att annonsera eller värva någon annan person, enhet eller orsak, eller på annat sätt konkurrera med oss eller agera olagligt eller med ont uppsåt gentemot våra affärsintressen eller vårt rykte.

Om du bryter mot villkoren i detta avsnitt kan vi säga upp din åtkomst till webbplatsen, vidta andra åtgärdanden och söka eventuella gottgörelser som tillåts enligt lag. Uppsägning av åtkomst till eller användning av webbplatsen kommer inte att avstå från eller påverka någon rätt eller gottgörelse som Brunswick kan vara berättigat till enligt lag eller enligt billighetsrätten.

6.  Konton:

Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skapa ett användarkonto för att nå viss funktion som tillhandahålls via webbplatsen (ett ”användarkonto”). Detta avsnitt, ”Konton”, innebär ytterligare bestämmelser som gäller användarkonton. 

Du kan bara skapa och inneha ett användarkonto för varje webbplats, och du ska inte använda någon annans användarkonto. Viss information krävs av Brunswick för att du ska kunna upprätta ett användarkonto. Vi kan inbjuda dig att ge annan information som är frivillig. När vi begär information från dig för att skapa ett användarkonto måste du förse Brunswick med korrekt och fullständig information. Du måste dessutom uppdatera ditt konto när information som du har gett till oss förändras. Du kan göra det antingen genom kontoavsnittet på relevant webbplats eller genom att kontakta oss på privacy@brunswick.com. Brunswick kan använda den information som du ger när du skapar ett användarkonto enligt vad som beskrivs i dess integritetspolicy och andra bestämmelser i dessa villkor.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt användarkontos autentiseringsreferenser, exempelvis kontots inloggningsnamn och lösenord, och du får inte tillåta att ditt användarkonto utnyttjas av någon annan.  Du accepterar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användarkonto. Om du har orsak att tro att en obehörig person använder eller har kommit åt ditt användarkonto ska du omgående kontakta oss på privacy@brunswick.com. Vi är inte ansvariga för någon som helst förlust eller skada som är resultatet av obehörig användning av ditt användarkonto.

Du godkänner att vi använder kontaktinformationen du ger till oss för att kommunicera med dig om vår webbplats och våra produkter. Du går med på att alla avtal, tillkännagivanden, avslöjanden och andra kommunikationer som vi förser dig med elektroniskt, inklusive genom ordinarie post eller e-post, uppfyller något som helst juridiskt krav om att sådana kommunikationer sker skriftligen. Du kan välja att inte få e-postmeddelanden om marknadsföring från oss genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden för att inte längre få meddelanden.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp åtkomst till ditt användarkonto när som helst, utan tillkännagivande, efter vårt eget godtycke av någon som helst orsak, inklusive men inte begränsat till inaktivitet eller felanvändning. Om åtkomst till ditt användarkonto blir uppsagd kan du förlora åtkomst till någon som helst information som lagras i anslutning till ditt användarkonto och eventuella kampanjkrediter på kontot och eventuella andra former av värde som kan förknippas med ditt användarkonto. Efter uppsägningen ska dessa villkor fortsätta att gälla för all annan användning av webbplatsen som du har tillstånd att fortsätta med.

Webbplatsen har olika mekanismer för att inaktivera eller ta bort ditt användarkonto.  För många av våra webbplatser kan du logga in till ditt användarkonto och inaktivera eller ta bort ditt konto från kontoinställningarna.  I vissa situationer kan Brunswick behålla en del av den associerade kontoinformationen för rapporterings- eller regleringssyften efter det att ett användarkonto har inaktiverats eller tagits bort. 

Observera att om du har skapat ett användarkonto hos oss, och att samma användarkonto kan nås antingen genom en webbplats eller en mobilapp (t.ex. VesselView), när du tar bort mobilappen tar du inte bort ditt användarkonto.  Du måste besöka webbplatsen för att kunna ta bort ditt användarkonto eller kontakta oss på privacy@brunswick.com.

För användarkonton hos Owners’ Club (ägarklubben) gäller att för att säga upp ett användarkonto måste du besöka webbplatsen för Owners’ Club och ändra dina inställningar eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@brunswick.com och informera oss om att du vill inaktivera ditt konto och/eller inte längre äger den båt som förknippas med ditt användarkonto. 

7.  Gruppforum och användarinnehåll

Webbplatsen kan ge dig möjlighet att skicka kommentarer eller på annat sätt sända eller publicera material via webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, produktrecensioner, bloggar, avsnitt i ”My Community” (Min grupp), ägarklubbar och officiella Brunswick-konton på sociala medier som Facebook eller Twitter (sammantaget ”Gruppforum”).  Information som du ger till oss, förutom produktbeställningar och personlig information, hänvisas i dessa villkor till som ”användarinnehåll”.  Detta avsnitt 7, ”Gruppforum och användarinnehåll” innehåller ytterligare villkor som gäller användarinnehåll.

Du är ansvarig för allt användarinnehåll som skickas via webbplatsen, inklusive laglighet, pålitlighet, tillämplighet, ursprunglighet och upphovsrätt för allt sådant användarinnehåll. Du är förbjuden att lämna in något som helst användarinnehåll som: (i) är falskt, bedrägligt, smädligt, ärekränkande, oanständigt, hotande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, kränker immateriella egendomsrättigheter, oegentligt, olagligt eller på annat sätt förkastligt, (ii) utgör eller uppmuntrar ett brott, bryter mot rättigheterna för någon part eller på annat sätt ger upphov till ansvarsskyldighet eller brott mot någon lag, eller (iii) bryter mot bestämmelserna i avsnitt 5, ”Användning av webbplatsen och uppförandekoden”.  När du lämnar in användarinnehåll representerar och garanterar du att du har rätt att ge det till oss, att det inte bryter mot förbuden ovan, och att det inte är oriktigt, falskt eller vilseledande.

När du lämnar in användarinnehåll kan den profilinformation du tillhandahöll i förbindelse med ditt användarkonto (t.ex. ditt användarnamn) visas med användarinnehållet. Du beviljar oss en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, till fullo överlåtbar och underlicensierbar licens att använda, reproducera, skapa härledda verk av, distribuera, utföra, visa och på annat sätt exploatera användarinnehåll på något sätt som nu är känt eller som utvecklas i framtiden, och för något som helst syfte, inklusive för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och i reklam. Du går med på att (1) användarinnehållet inte ges till oss i förtroende; (2) det finns inget konfidentiellt förhållande eller godmanförhållande mellan dig och oss; och (3) du har inte någon förväntan på att vi kommer att gå igenom, bekräfta eller kompensera dig för ditt användarinnehåll.

I syfte att undvika risken för missförstånd är det vår policy att inte acceptera kreativa idéer, produktdesigner, anbud, affärsplaner eller liknande material som tillhandahålls som användarinnehåll. Ge inte oss något sådant material. Om du ändå gör det träder omedelbart föregående stycke i kraft.

Vi kan vägra, eller ta bort, användarinnehåll utan att tillkännage detta för dig. Vi kan bevaka användarinnehåll men vi behöver inte göra det. Du går med på att vi inte kommer att vara ansvarsskyldiga för någon som helst förlust eller skada som blir resultatet av ditt användarinnehåll eller liknande inlämningar som gjorts av andra användare.

8.  Inköps- och finansieringsinformation

Webbplatsen kan erbjuda dig möjlighet att beställa produkter.  I vissa situationer kan webbplatsen skicka dig vidare till en tredje part som säljer produkter eller bearbetar betalningar å våra vägnar. Detta avsnitt 8, ”Inköp”, innehåller ytterligare villkor som gäller sådana beställningar. 

Finansieringsinformation. Webbplatsen kan förse dig med tillfällen att ange personlig information och att erhålla ytterligare detaljer om finansieringsalternativ för en del av våra produkter.  Finansieringsinformation tillhandahålls av tredje parter och lyder under de tredje parternas policyer och villkor.

Tillgänglighet prissättning för produkter.  Inte alla produkter finns tillgängliga i alla modeller och färger. När du beställer en produkt visas priset under beställningsförloppet. Alla priser visas i amerikanska dollar.  Du går med på att betala det pris som uppges i din beställning, såväl som gällande moms och leveranskostnader, där så gäller. Även om vi försöker ge korrekt prisinformation på webbplatsen kan ett pris som uppges på en webbplats ibland vara fel.  Om vi upptäcker ett sådant fel kommer vi att försöka informera dig genom att använda den kontaktinformation som angetts i förbindelse med din beställning, och vi kommer att ge dig möjlighet att annullera din beställning eller att betala korrekt pris. 

Produktbeskrivningar.  Vi försöker att ha korrekt information när vi beskriver och avbildar produkter på webbplatsen.  Vi kan emellertid inte garantera att bilder som vi tillhandahåller visas korrekt på din enhet, eller att våra produktbeskrivningar och -bilder alltid kommer att vara fullständiga, tillförlitliga, aktuella och felfria. Om du köper en produkt från webbplatsen som du anser inte är enligt beskrivningen eller avbildningen kan du skicka tillbaka den i den utsträckning som omfattas i tillämplig returpolicy.

Moms. Inköp via webbplatsen kan vara föremål för moms i vissa länder. Moms varierar mellan olika länder. Du är ansvarig för att betala all sådan moms.

Rabatter och säljkampanjer. De specifika villkoren i några som helst rabatter eller andra säljkampanjer uppges vid den tidpunkt de erbjuds.  Säljkampanjer kan inte kombineras såvida vi inte specifikt uppger något annat. Kvalificering för eventuella säljkampanjer avgörs vid tidpunkten för din beställning.

Beställning. När du klickar på knappen ”Place Order” (lägg beställning) på webbplatsen gör du ett erbjudande att köpa de relevanta produkterna.  Även om vi kan bekräfta mottagande och bearbetning av beställningar via e-post, utgör sådan bekräftelse inte vårt godkännande av din beställning.  Vi kan inte garantera att alla artiklar som ingår på din beställningsbekräftelse finns på lager vid tillfället då din beställning skickas. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera en beställning, i helhet eller delvis, vid något som helst tillfälle före leveransen. Om vi gör det kommer vi att försöka tala om för dig att du ska använda den kontaktinformation som ges i förbindelse med din beställning. Du går med på att inte försöka överskrida angivna kvantitetsgränser som uppges (förutom där så specifikt noteras), inte försöka bryta mot villkoren i något specifikt erbjudande eller någon speciell kampanj, eller lägga beställningar via webbplatsen, om vi har informerat dig om att du är förbjuden att lägga beställningar via webbplatsen.

Betalning. Vi godkänner endast de betalningsmetoder som indikeras på webbplatsen. När du ger betalningsinformation intygar du att informationen är korrekt och att du är behörig att använda den betalningsmetod som tillhandahålls. Om din betalningsmetod har utgått eller på annat sätt är ogiltig när vi försöker debitera den förblir du ansvarig för betalningen, och för alla kostnader som vi åsamkas när vi måste inkassera eventuella obetalda belopp, inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden och inkassokostnader.

Leverans till våra detaljhandelskunder. Leveransalternativ och tillämpliga debiteringar uppges under beställningsförfarandet. Posten i USA levererar till postboxar men den här metoden kan fördröja din beställning. Observera att leveransalternativen nästa arbetsdag (USA) och andra arbetsdag (USA) inte finns tillgängliga för leverans till postboxar. Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig med uppdateringar om status för din beställning allteftersom de blir tillgängliga. Ytterligare debiteringar kan tillkomma för sändningar till Alaska och Hawaii. 

Leverans till adresser utanför USA finns tillgänglig på begränsad basis och kan vara föremål för ytterligare bestämmelser, avgifter och begränsningar. Sådan information ges i kassan. Om du har frågor eller behöver ytterligare information om leverans till mottagaradresser utanför USA, kontakta oss genom att använda informationen i nedanstående avsnitt, ”Så här kontaktar du oss”.

Angivna leveranstider och -uppskattningar är endast uppskattningar och därför inte bindande. Om en produkt blir otillgänglig mellan beställning och bearbetning kommer vi att annullera din order och försöka meddela dig om detta genom att använda den kontaktinformation som ges i anslutning till din beställning. Rättstitel till produkter, och risken för förlust av eller skada på produkterna, överlåtes till dig när produkterna ges till transportfirman. Du kommer att vara ansvarig för att lämna in eventuella anspråk till transportfirman för skadade och/eller förlorade leveranser.

Returer. Returpolicyer finns publicerade på den relevanta webbplatsen.  Vi förbehåller oss rätten att vägra att utfärda en återbetalning eller kredit, och rätten att återhämta kostnaden för returleveransen från dig, om någon produkt som du returnerar (1) inte är kvalificerad för retur, i enlighet med relevant returpolicy eller villkoren i något specifikt erbjudande eller någon specifik kampanj, eller (2) konstateras ha skadats efter leveransen till dig, inklusive som resultat att ha använts oriktigt av dig. Vi kommer att ta rättstitel till returnerade produkter men endast efter det att de har anlänt och bearbetats på vår utsedda plats för returer.

Returbestämmelser och -policyer kan variera. Läs igenom returpolicyn för den webbplats där du gör ett inköp för ytterligare detaljer. Där returbestämmelser och -policyer är olika för en viss webbplats från vad som uppges ovan i dessa bestämmelser, är det de specifika returbestämmelserna och -policyerna som styr.

9. Tävlingar och lotterier

Brunswick kan erbjuda lotterier och tävlingar som tredje parter kan stå som värd för eller som kan erbjudas tillsammans med tredje parter. Ytterligare eller andra bestämmelser kan gälla sådana tävlingar eller lotterier. De relevanta bestämmelserna publiceras där informationen insamlas för att delta i tävlingen eller lotteriet. Om de andra villkoren inte är konsekventa i förhållande till dessa villkor kommer de andra villkoren att styra för den tävlingen eller det lotteriet.

10. Immateriell egendom

Allt innehåll som finns på webbplatsen, inklusive text, design, grafik, varumärken, servicemärken, logotyper, symboler, bilder, ljudklipp, hämtningar, gränssnitt och programvara, all immateriell egendom som ägs av Brunswick, och valet och upplägget av några av dessa, är exklusiv egendom som tillhör Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga varumärkesägare, och skyddas av upphovsrätts-, varumärkes- och andra tillämpliga lagar. Kopiering, hämtning och/eller utskrift av innehåll som finns på webbplatsen är endast för din personliga och icke-kommersiella användning och förutsätter att du inte modifierar eller raderar något som helst meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annat ägandemeddelande som visas på innehållet. All annan användning av innehåll som finns på eller som erhålls från webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, modifiering, distribution, överföring, prestation, utsändning, publicering, licensiering, bakåtkompilering, överföring eller försäljning av, eller skapande av härledda verk från, eventuellt innehåll som erhålls från webbplatsen är uttryckligen förbjudet. Brunswick, dess innehållsleverantörer, och tillämpliga varumärkesägare behåller till fullo och fullständigt ägandet till innehållet som finns på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella egendomsrättigheter. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som beviljande genom inbegripande, lagligt hinder eller på annat sätt, all licens eller rättighet att använda något som helst innehåll, inklusive varumärke, logotyp eller servicemärke som visas på webbplatsen, utan ägarens tidigare skriftliga tillstånd, förutom enligt vad som annars beskrivs häri. Brunswick förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och till webbplatsen och dess innehåll.

Vi kan göra immateriell egendom tillgänglig via webbplatsen till återförsäljare och andra tredje parter med vilka vi har ytterligare gällande avtal. I vissa fall lyder de materialen under separata avtal eller bestämmelser, som kan publiceras på den relevanta webbplatsen, eller kräver separata autentiseringsreferenser. 

11. Tillkännagivande av den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act
Brunswick respekterar andras rättigheter angående immateriell egendom och begär att du gör detsamma. Om du anser att det finns något som helst innehåll som visas på webbplatsen som har kopierats på ett sätt som utgör intrång på upphovsrätten under lagarna i USA, vidarebefordra följande information till ombudet för Digital Millennium Copyright Act vars namn visas nedan:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
26125 N. Riverwoods Blvd.
Mettawa, IL 60045
+1 847 735 4002
privacy@brunswick.com

I syfte att vara gällande måste anmälan inkludera ALLT av följande:

 1. en fysisk eller elektronisk underskrift av upphovsrättsinnehavaren eller en person som är behörig att agera å ägarens ägnar;
 2. identifikation av verket vars upphovsrätt anses ha kränkts;
 3. information tillräcklig för att hitta det material vars upphovsrätt påstås ha kränkts på webbplatsen;
 4. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som behövs för att tillåta att Brunswick kontaktar den person som lämnat in anmälan;
 5. ett uttalande att personen som skickat in anmälan gjort det i god tro att den påstådda kränkta användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen; och
 6. ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under menedsstraff, att den person som lämnar in anmälan är upphovsrättsinnehavaren eller på annat sätt behörig att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Brunswick har inte någon som helst skyldighet att vidta någon som helst åtgärd baserad på en anmälan om påstådd kränkning, och absolut rättighet och handlingsfrihet att avlägsna någon som helst information och/eller något som helst material från webbplatsen stannar kvar hos Brunswick.

12. Lösande av tvist

Om du har någon som helst tvist med eller anspråk mot Brunswick (ett ”anspråk”) som uppstår från eller har att göra med webbplatsen, dessa villkor, eventuell produkt som förvärvas genom webbplatsen, eller några som helst kommunikationer mellan dig och oss som har att göra med webbplatsen, och att anspråket inte kan lösas genom att kontakta oss under den kontaktinformation som ges i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” i dessa bestämmelser, går du och vi vardera med på att lösa sådana tvister genom en individuell bindande skiljedom eller en individuell process i domstol för mindre värden. Skiljedomar i grupp och stämningar i grupp tillåts inte, och ditt anspråk kan inte sammanslås med någon annan persons anspråk. Detta avsnitt 12 ska överleva uppsägning av din användning av webbplatsen eller användarkonto som du kan ha.

Med stöd av detta avsnitt 12 ger du och Brunswick separat upp rättigheten att gå till domstol och att få ett anspråk hört av domare eller jury förutom i domstol för ärenden av mindre värde (small claims court). Bestämmelserna i detta avsnitt 12 ska utgöra din och Brunswicks skriftliga överenskommelse att avgöra tvister enligt den amerikanska lagen Federal Arbitration Acteller att få anspråken lösta i domstol för ärenden av mindre värde (small claims court). Alla ändringar i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av dig och Brunswick.

Innan du påbörjar medling eller inleder process i domstol för ärende med mindre värde (i USA: small claims court) avseende ditt anspråk måste du först skicka ett skriftligt meddelande om ditt anspråk (”tillkännagivande”) till oss.  Tillkännagivandet måste (1) skickas med rekommenderad post; (2) adresseras till Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) beskriver typen av ditt anspråk; och (4) anger vilka skadestånd eller annan gottgörelse som du söker.  Du måste tillhandahålla sådant tillkännagivande inom ett år efter inlämnande av ditt anspråk.  Annars avstår du från anspråk.  Om vi och du sedan inte finner en lösning för anspråket inom 30 dagar efter vårt mottagande av ditt tillkännagivande kan antingen du eller vi inleda en medling eller lämna in en process till domstol för mindre värden för att få fram en lösning för anspråket.

All sådan medling administreras av American Arbitration Association (”AAA”) och föregår framför en enda skiljedomare i enlighet med dess regler, inklusive, utan begränsning, AAA:s regler om konsumentmedling (Consumer Arbitration Rules), tillgänglig på https://www.adr.org eller genom att ringa 800-778 7879. Skiljedomaren kommer att tillämpa och vara bunden av dessa villkor, tillämpa gällande lag och fakta, och meddela en dom med angivande av skäl.  Under omständigheter där de tillämpliga reglerna möjliggör ett personligt hörande av vittnesmål, kommer sådant hörande att, på din begäran, äga rum i den kommun (eller församling) i USA för din bostadsadress, eller annars i Chicago, Illinois. 

För anspråk som inte överstiger 50 000 USD kommer vi att betala alla avgifter för anmälan och skiljedomare, såvida inte skiljedomaren finner att medlingen var obefogad eller inlämnad för otillbörligt syfte.  Om skiljedomaren tilldelar dig ett skadestånd som är större än vårt sista skriftliga förslag till uppgörelse som förmedlats före inledningen av medlingen, kommer vi att betala dig det större av 1 000 USD eller ersättningsbeloppet.

13. FRISKRIVNING

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN ÄR”. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT BEGRÄNSA ELLER SÄGA UPP ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV NÄR SOM HELST. BRUNSWICK FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ALLA GARANTIER ATT INGET MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN GÖR INTRÅNG, SÅVÄL SOM GARANTIER UNDERFÖRSTÅDDA FRÅN PRESTATIONSFÖRLOPP ELLER HANDLÄGGNINGSFÖRLOPP; ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI; ATT ALLA DEFEKTER KORRIGERAS; ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL FORTSÄTTER ATT VARA TILLGÄNGLIGA; ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER; ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA VIRUSFRI; ELLER ATT INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FULLSTÄNDIG, KORREKT ELLER LÄGLIG. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU HÄRMED ATT EVENTUELL INFORMATION SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT UNDER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN AVLYSSNAS AV OBEHÖRIGA PARTER. INGET RÅD OCH INGEN INFORMATION, OAVSETT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS FRÅN BRUNSWICK ELLER GENOM ELLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON SOM HELST GARANTI AV NÅGOT SLAG. BRUNSWICK UTSTÄLLER INGA SOM HELST GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER HUR FULLSTÄNDIGT, KORREKT, RIKTIGT, UTTÖMMANDE, ANVÄNDBART, LÄGLIGT, PÅLITLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT INNEHÅLLET ÄR.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

BRUNSWICK GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG UTAN KOSTNAD. DU FÖRSTÅR OCH BEKRÄFTAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ATT SÅDAN ANVÄNDNING SKER PÅ DIN EGEN RISK OCH EGET BESTÄMMANDE. BRUNSWICK, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER LEVERANTÖRER KOMMER INTE ATT VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR ATT GÖRA MED WEBBPLATSEN ELLER MED FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER FÖR INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERATS I ELLER ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN, BRUNSWICKS BORTTAGNING ELLER RADERING AV MATERIAL SOM LÄMNATS IN ELLER PUBLICERATS PÅ DESS WEBBPLATS, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM BRUNSWICK ELLER NÅGOT AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. OM NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL HÄMTAS FRÅN WEBBPLATSEN SKER DET PÅ DIN EGEN RISK OCH DITT EGET BESTÄMMANDE. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALLA SKADOR I DITT DATORSYSTEM ELLER DATAFÖRLUST SOM BLIR RESULTATET AV HÄMTNINGEN AV NÅGRA SÅDANA MATERIAL. BRUNSWICK KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SOM HELST UNDERLÅTENHET ELLER NÅGON SOM HELST FÖRDRÖJNING I VÅRT FULLGÖRANDE PÅ GRUND AV NÅGON SOM HELST ORSAK UTÖVER VÅR RIMLIGA KONTROLL, INKLUSIVE KRIG, FORCE MAJEURE, TRANSPORTFIRMORS ELLER ANDRA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRERS HANDLINGAR, JORDBÄVNING, ÖVERSVÄMNING, EMBARGO, UPPLOPP, SABOTAGE, BRIST PÅ ARBETSKRAFT ELLER TVIST, REGERINGSÅTGÄRD, STRÖMAVBROTT ELLER FALLERING AV INTERNET ELLER DATORUTRUSTNING. DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN AV ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN BRISTANDE UPPFYLLELSE, FEL, UNDERLÅTENHET, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRDRÖJNING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, SKADADE FILER, FALLERING I KOMMUNIKATIONSLINJER, AVBROTT I NÄTVERK ELLER SYSTEM, EVENTUELL FÖRLUST AV VINSTER, ELLER STÖLD, DESTRUERING, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, FÖRÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON SOM HELST POST ELLER UPPGIFT, OCH ALL ANNAN FYSISK ELLER ICKE-MATERIELL FÖRLUST. ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER SPECIFIKT TILL ATT BRUNSWICK OCH LEVERANTÖRER INTE SKA VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SOM HELST ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV NÅGON SOM HELST ANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSEN. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE ANSPRÅK ÄR ATT OMEDELBART UPPHÖRA MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.

15. Ansvarsbefrielse

Du går med på att befria från ansvar, försvara och hålla skadeslös Brunswick och dess närstående bolag, och deras befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer, från och mot alla förluster, skulder, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår eller resulterar från användning av webbplatsen och eventuell överträdelse av dessa villkor. Om du orsakar något som helst tekniskt avbrott på webbplatsen eller i de system som sänder webbplatsen samtycker du till att vara ansvarig för alla förluster, skulder, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår eller blir resultatet av det avbrottet. Brunswick förbehåller sig rättigheten att på egen bekostnad ta på sig eget försvar och kontroll över något som helst ärende som annars skulle lyda under ansvarsbefrielse och i sådant fall samtycker du till att samarbeta med Brunswick vid försvar om sådant ärende.

16. Jurisdiktion

Webbplatsen styrs av Brunswick från sina kontor som finns i USA. Lagarna i USA:s delstat Illinois styr dessa användningsvillkor och användning av webbplatsen. Om webbplatsen nås från en plats utanför USA sker det på din egen risk och efter eget bestämmande med förståelsen att lagar som gäller på en främmande plats kanske inte kan tillämpas på webbplatsen.

17. Hela avtalet

Dessa villkor tillsammans med eventuella publicerade policyer eller driftsregler utgör hela förståelsen mellan Brunswick och användare och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på webbplatsen.

18. Uppdelning av avtal

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor är olaglig, ogiltigförklarad eller omöjlig att genomdriva, ska återstående bestämmelser förbli gällande.

19. Kontakta oss

Frågor eller kommentarer om dessa villkor eller webbplatsen kan skickas till:

 • e-postadress: privacy@brunswick.com
 • telefon: +1 847 735 4002 eller +1 855 283 1103
 • e-post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, USA

Tack för att du besöker vår webbplats.